سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

66141033021

با مـا در تمـاس باشـید

میلگرد آجدار نیشابور

نام کالاواحدقیمت (تومان)
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم24,770
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم23,640
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهرانکیلوگرم24,180
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم24,180